اختصاص وام ۴۰ میلیون تومانی به سازندگان بافت فرسوده
مدیر کل راه و‌ شهرسازی استان تهران گفت:تسهیلات ۸ درصدی یعنی وام۴۰ میلیون تومانی به سازندگان بافت فرسوده اختصاص می‌یابد.