اختلاف قیمت انواع میوه و سبزیجات در میادین میوه و تره بار با مغازه‌های سطح شهر
میانگین قیمت انواع میوه و سبزی در سطح شهر از ۱۲ تا ۱۸ آبان در مقایسه با قیمت میوه‌جات و سبزیجات در میادین میوه و تره بار و درصد اختلاف آن‌ها اعلام شد.