اخپلواک: حکومت برای اعلام آتش بس در آنلاینهای عید قربان آمادگی کامل دارد


اخپلواک: حکومت برای اعلام آتش بس در آنلاینهای عید قربان آمادگی کامل دارد

رییس شورای علمای کشور از دو طرف درگیر در جنگ افغانستان خواست تا در آنلاینهای عید سعید قربان اعلام آتش بس کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علمای که امآنلاین شنبه (۱۳ اسد) در اولین نشست کمیسیون اصلاح جامعه صحبت می‌کرد گفت: “پیشنهاد علما هم به دولت و هم به مخالفان مسلح دولت این است که در آنلاینهای عید قربان آتش بس اعلام کنند.”

آقای کشاف افزود که بین دو طرف جنگ باید آتش بسی اعلام شود که موقتی نباشد و زمینه مذاکرات صلح را فراهم سازد؛ زیرا به گفته او، مردم افغانستان همه از جنگ خسته شده و خواستار تامین صلح در کشور اند.

او افزود، برخی نگرانی‌ها در مورد چگونگی مدیریت آتش بس مطرح می‌شود؛ اما نهادهای امنیتی موظف اند از هرنوع اتفاق غیر منتظره جلوگیری کنند.

با این وجود، محمد اکرم اخپلواک نماینده رییس وستر در امور سیاسی و رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفت که حکومت برای اعلام آتش بس در آنلاینهای عید قربان آمادگی کامل دارد.

آقای اخپلواک افزود که رییس وستر بیرق صلح را به دست علما داده است و هر طرح که به منظور جلوگیری از خشونت‌های جاری در کشور از از سوی علما پیشنهاد شود مورد قبول حکومت قرار خواهد گرفت.

او بیان داشت که حکومت نیز طرفدار آتش بس دوامدار در کشور است و رییس وستر در مورد اعلام آتش بس در آنلاینهای عید قربان پس از مشوره با اقشار مختلف افغانستان به ویژه علمای دینی تصمیم خواهد گرفت.

به گفته او، آتش بسی که در آنلاینهای عید فطر اعلام شد و مورد استقبال غیر منتظره مردم افغانستان قرار گرفت تجربه‌‌ای خوبی برای دولت بود و با توجه به آن، در آنلاینهای عید قربان نیز اگر آتش بسی اعلام شود بر مبنای میکانیزم مشخص خواهد بود.

آقای اخپلواک تاکید کرد که حکومت برای تحقق صلح در کشور از هرگونه ابزاری مفید استفاده خواهد کرد.

این در حالی است که حکومت همزمان با عید فطر گذشته در سراسر کشور آتش بس یک هفته اعلام کرد که برای ده آنلاین دیگر تمدید هم شد؛ اما طالبان فقط در سه آنلاین عید آتش بس اعلام کردند.

آتش بس آنلاینهای عید فطر با استقبال گرم مردم افغانستان مواجه شد و طالبان فرصت یافتند تا به صورت گروهی بدون هیچ گونه مزاحمت وارد شهرهای کشور شوند.

اما؛ برخی آگاهان ورود طالبان به مراکز شهرها را به ضرر کشور خواندند؛ اما شورای عالی صلح آن آتش بس را تجربه خوبی برای کاهش خشونت‌ها در کشور خوانده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر