اداره هواشناسی مهرستان با حضور استاندار افتتاح شد
سایت اداری هواشناسی مهرستان صبح امروز با حضور احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان افتتاح شد.