اداره هوانوردی ملکی: هر تحرکی در حریم فضایی افغانستان شناسایی می‌شود


اداره هوانوردی ملکی: هر تحرکی در حریم فضایی افغانستان شناسایی می‌شود

همزمان با انتقال مدیریت و کنترول حریم هوایی افغانستان به حکومت، اداره هوانوردی ملکی اعلام کرده که سیستمی برای کنترول حریم فضایی کشور نصب شده که توان شناسایی هر تحرکی در فضای کشور را دارد.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمود شاه حبیبی، رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی امآنلاین شنبه ( ۲۰اسد) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که هم اکنون سیستم مدیریت حریم فضایی کشور به طور کامل دراختیار این اداره قرار گرفته است.

آقای حبیبی گفت که کنترول حریم فضایی افغانستان که قرار بود در سال ۲۰۱۵ به دولت  واگذار شود به دلیل نبود و کمبود متخصصین در این بخش تاکنون در کنترول نیروهای ناتو و امریکایی باقی مانده و در آنلاینهای اخیر رسما به دولت افغانستان واگذار شده است.

وی گفت که در جریان سه سال گذشته اداره هوانوردی ملکی با صرف بیش از ۱۰۰میلیون دالر امریکایی بیش از ۱۰۰ متخصص را در بخش کنترول هوایی آموزش داده و یک سیستم کامل و پیشرفته کنترول هوایی نیز در این اداره ایجاد شده است.

به بیان آقای حبیبی با گذشت سه سال از سیستم سازی، تربیه کادر متخصص و کسب تجربه در بخش کنترول هوایی هم اکنون اداره هوانوردی قادر شده است که مرکز کنترول حریم فضایی را طبق نیازمندی هدایت نموده و با تهدیدات در حریم فضایی مبارزه کرده و کوچک‌ترین تحرک در حریم فضایی کشور را دراسرع وقت شناسایی کند.

وی اولویت یافتن پروازهای ملکی به پروازهای نظامی، بلند رفتن عواید اداره هوانوردی از بابت حق العبور هواپیماها تا ۷۰ میلیون دالر، افزایش تعداد رادارهای شناسایی هواپیماها و شناسایی تهدیدات هوایی از سوی متخصصین افغانی را از امتیازات انتقال کنترول حریم فضایی کشور به اداره هوانوردی ملکی عنوان کرد.

رییس اداره هوانوردی خاطر نشان ساخت که در سیستم جدید کنترول حریم فضایی تعداد رادارهای شناسایی به ۳۶ پایه افزایش یافته و خطوط هوایی که قبلا ۹ خط از حریم فضایی پاکستان به سمت آسیاسی مرکزی را شامل می‌شد به یازده خط هوایی که مسیر کشورهای عربی و ایران به آسیاسی مرکزی را شامل می‌شود افزوده شده است.

به گفته وی، آنلاینانه بیش از یک هزار هواپیمای نظامی و ملکی هم اکنون به شکل کنترول شده از حریم فضایی کشور عبور و مرور می‌کنند که با نصب سیستم جدید، درآمدها از این بابت روبه افزایش است.

گفتنی است که حریم فضایی کشور پس از ۲۶ سال در حالی به کنترول دولت درآمد که پیش ازین در دوران حکومت مجاهدین و طالبان نزدیک به ده سال فاقد کنترول داخلی بود و پس از روی کارآمدن نظم جدید نیز به صورت کامل در اختیار نیروهای ناتو و امریکایی قرار داشت.

نویسنده وستر- کابل