ادامه باران‌های شدید در چین + فیلم
بارش باران چند هفته ای است که شهروندان چینی را اسیر خود کرده است.