ادامه محاصره خانه یک فرمانده جهادی در بلخ؛ شورای نظامی بلخ نشست اضطراری برگزار کرد


ادامه محاصره خانه یک فرمانده جهادی در بلخ؛ شورای نظامی بلخ نشست اضطراری برگزار کرد

در پی ادامه محاصره خانه یک فرمانده جهادی در ولایت بلخ، شورای نظامی این ولایت نشست اضطراری برگزار کرده است.

خانه اخترمحمد ابراهیم خیل یکی از فرماندهان پیشین جهادی از عصر دیآنلاین تا کنون از سوی پولیس ولایت بلخ محاصره شده است.

عبدالرزاق قادری آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ به نویسنده وستر گفت که نیروهای پولیس، عصر دیآنلاین (شنبه، ۱۰ سنبله) پس از آن خانه ابراهیم خیل را محاصره کرده‌اند که نورمحمد پسر او یک صیف پول را از یک قالین فروشی دزدیده است.

آقای قادری گفت که در داخل این صیف بیش از یک میلیون سه صدهزار افغانی و ۱۳ هزار دالر بوده است.

به گفته او، پسر ابراهیم خیل هنگام دزدی از سوی مردم محل شناسایی شده و بنابر همین شواهد پولیس بلخ خانه اش را محاصره کرده است ولی متهمان مقاومت کرده اند.

او تاکید کرد که حدود ۵۰ تا ۶۰ فرد مسلح از خانه ابراهیم خیل محافظت می‌کنند و پولیس به دلیل احتمال درگیری تاهنوز وارد عمل نشده است.

آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ تاکید کرد که هم اکنون نشست شورای نظامی ولایت بلخ در مورد مصروف جلسه است و فیصله این شورا از سوی پولیس عملی خواهد شد.

پولیس بلخ می‌گوید که نورمحمد ابراهیم خیلی در چندین مورد قضایای جنایی نیز متهم است.

نویسنده وستر- بلخ