ارائه خدمات درمانی به روستاییان مناطق محروم فسا
روستاییان مناطق محروم فسا از خدمات پزشکی بهره‌مند شدند.