ارائه طرح صلح خاورمیانه ترامپ به تعویق افتاد
نماینده آمریکا در سرزمین‌های اشغالی در مصاحبه‌ای از به تعویق افتادن طرح صلح واشنگتن برای خاورمیانه موسوم به «معامله قرن» نیوز داد.