ارتش سوریه برای همیشه به حضور داعش در حومه درعا پایان داد
منابع نظامی سوری از پاکسازی کامل حومه درعا از لوث تکفیری ها در جریان عملیات ارتش این کشور نیوز دادند.