ارتش سوریه مسیر‌های تامین مایحتاج تروریست‌ها را مسدود کرد
نیرو‌های دولتی سوریه مسیر‌های تامین مایحتاج تروریست‌ها را در استان حماه مسدود کردند.