اردبیل میزبان ۵۰۰ نفر از اعضای جمعیت هلال احمر سراسر کشور خواهد بود
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: اردبیل میزبان ۵۰۰ نفر از اعضای جمعیت هلال احمر کشور اعم از نجاتگران، امدادگران و پرسنل جمعیت هلال احمر سراسر کشور خواهد بود.