ارگ به اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان واکنش نشان داد


ارگ به اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان واکنش نشان داد

ارگ ریاست وستری کشور به اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که در محوریت احزاب و جریان‌های بزرگ سیاسی شکل گرفته واکنش نشان داد.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ ائتلاف بزرگ ملی افغانستان امآنلاین پنجشنبه (۴ اسد) در کابل اعلام موجودیت کرد.این ائتلاف شامل احزاب، جریان‌ها و چهره‌های برجسته سیاسی کشور است.

 حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جبهه ملی نوين افغانستان، محور ملی مردم افغانستان، نمایندگان لوی قندهار، لوی ننگرهار، لوی پکتیا و شماری از جریان‌ها و چهره‌های سرشناس سیاسی این ائتلاف را شکل داده‌اند.

در همین حال ارگ ریاست وستری در اعلامیه‌ای گفته که حكومت وحدت ملی از برنامه‌ها، پيشنهادها و طرح‌های احزاب سياسی، ائتلاف‌ها و فعالين جامعه مدنی كه در مطابقت با قوانین نافذه کشور و آرزوهای مردم كشور باشد، استقبال می‌كند.

در اعلامیه آمده که حکومت در شرايط جاری كه صلح و انتخابات به حيث دو اولويت ملی قرار دارد، موضوع گفتمان مشترک ميان حكومت و جريان‌های فعال سياسی را ارج می‌گذارد و بدین باور است که ديدگاه‌های سازنده و طرح‌های مفيد احزاب و شخصيت‌های سیاسی می‌تواند مردم و حكومت را در اين عرصه‌ها كمک كند.

ارگ ریاست وستری تاکید کرده که ما در راستای توسعه سياسی ضرورت به حوصله، وسعت نظر و رقابت مثبت در ميدان مسطح داريم و مردم افغانستان در موضوع انتخابات نسبت به همه قضاوت خواهند كرد واين قضاوت می‌تواند برای همه آموزنده باشد.

این در حالی است که رهبران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، در مراسم اعلام موجودیت این ائتلاف تاکید کردند که به دلیل انحصارگرایی و کاستی‌های حکومت این ائتلاف شکل گرفته است.

آنان ایتلاف بزرگ ملی افغانستان را ساختمان عظیم ملت افغانستان خواند و خطاب به کشورهای جامعه جهانی گفتند که از این ایتلاف هراس نداشته باشند؛ زیرا این ایتلاف برای پر کردن خلاها در نظام ایجاد شده و هیچ گاهی نظام را تخریب نمی‌کند.

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان همچنان دیدگاه خود را انتخابات، صلح، وحدت ملی، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و‌ بهبود وضعیت اقتصادی اعلام کردند.

نویسنده وستر- کابل