ازدواج‌های ناموفق دختر تحصیل کرده
دختر جوان که در تحصیل و کار موفقیت‌های زیادی به‌دست آورده بود، بعد از دو ازدواج ناموفق برای تصمیم‌گیری بر سر دوراهی قرار گرفت.