از برملاشدن بخور و بخواب ها در فارس تا جنوب شیراز صاحب بزرگترین سالن آمفی تئاتر می شود
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های استان فارس روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۹۷ را مشاهده کنید.