از ثبت جهانی شهر یزد در یونسکو تا تغییر معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی
از مهم‌ترین نیوز‌هایی که در تیر ۹۶، در صدر اخبار قرار گرفت، می‌توان به ثبت جهانی شهر یزد اشاره کرد.