از خطر مرگ در نوزادان با تاریخ تولد شیک تا  آخرین آمار مبتلایان به اچ آی ویحوزه سلامت در هفته قبل با رویداد‌های متعددی مواجه بود که در این بسته نیوزی به مرور بخشی از آن می‌پردازیم.