از سرعت لاکپشتی اینترنت در روستا‌ها تا قطعی یکساله ADSL در میرکی
قطعی یکساله ADSL در محله میرکی و سرعت پایین اینترنت در روستای هیچان بسیاری از خدمات بانکی، اداری و آموزشی را در روستای هیچان مختل کرده است.