از مرز اسلام قلعۀ هرات، ۲۵۰ کیلو مواد مخدر بدست آمد


از مرز اسلام قلعۀ هرات، 250 کیلو مواد مخدر بدست آمد

از انتقال ۲۵۰ کیلوگرام مواد مخدر به کشور ایران توسط پلیس مرزی غرب کشور جلوگیری شد.

به گزارش نویسنده وستر، در نیوزنامۀ لوای ۵ مرزی غرب کشور آمده که پلیس مرزی مقدار ۲۵۰ کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است.

یک تن که قصد انتقال این مواد را به ایران داشته هم از مرز دستگیر شده است.

گفته شده که این مواد به داخل یک موتر تیلر جاسازی شده بود.

مواد مخدر به دست آمده با فرد دستگیر شده به اداره مبارزه با مواد مخدر هرات تحویل داده شده است.

مرز اسلام قلعه به دلیل سرحد مشترک با ایران همواره مورد توجه قاچاقبران مواد مخدر بوده و در جریان هر ماه محموله‌های زیادی از این مرز به دست پلیس دو کشور می‌افتد.

یحیی فولادی – ولایت هرات