از پرواز حجاج از فرودگاه زنجان تا خانه دار شدن خانواده‌های دارای ۲ معلولتصاویر نیم صفحه نخست روزنامه‌های استان زنجان، امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه را مشاهده کنید.