از کاهش ۵۰ درصدی قیمت تلفن همراه تا پیروزی حقوقی ایران در دادگاه لاههتصاویر صفحه نخست برخی روزنامه‌های قم، امروز پنجشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷ را مشاهده کنید.