اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر
کمیته مسابقات اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.‏