استان تهران با ۴۰ غرفه در سی‌امین نمایشگاه ملی صنایع دستی شرکت می کند
معاونت صنایع دستی استان تهران گفت: تهران با حداقل ۴۰ غرفه در سی‌امین نمایشگاه ملی صنایع دستی کشور شرکت می کند.