استخدام‌های قبیله‌ای ظلم بزرگ به جوانان
امام جمعه الیگودرز گفت: متاسفانه در شهرستان الیگودرز اگر یک نفر رابطه داشته باشد با نامه وسفارش استخدام می‌شود، ولی اگر افرادی تمام ویژگیها، مدارک وشاخص‌ها را داشته باشد، ولی چون پارتی و سفارشی ندارد استخدام نمی‌شود که این ظلم بزرگ به جوانان است.