استعفای‌سریالی‌ اهالی‌کشتی‌بعد از ناکامی‌در بوداپست + فیلم
رسول خادم رییس فدراسیون با ارسال نامه ای به اعضای مجمع عمومی فدراسیون کشتی از سمت خود استعفاء کرد