استفاده از کالای ایرانی باید در جامعه جای بگیرد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزدگفت:حمایت مسئولان از تولیدکنندگان داخلی یکی از لازمه‌های اساسی در ایجاد اشتغال جوانان است.