استفاده جالب مادر خلاق از خواب کودکانش +تصاویر
در اغلب موارد والدین زمانیکه کودکانشان به خواب می روند احساس راحتی می کنند اما این مادر ژاپنی یک مورد کاملا متفاوت است.