استقرار سامانه خنک و بارشی در آسمان گیلان
آسمان گیلان تا اواسط هفته با بارش پراکنده باران همراه است.