استقرار هشت پاسگاه نظارتی در نزدیکی مرز جولان اشغالی با سوریه توسط روسیه
پلیس نظامی روسیه هشت پاسگاه نظارتی نزدیک بلندی‌های جولان در مرز سوریه و سرزمین‌های اشغالی مستقر می‌کند.