«استویا» شیرین کننده طبیعی را بیشتر بشناسیم
مصرف بیش از اندازه شکر منجر به ایجاد مشکلاتی برای سلامتی و افزایش آگاهی در مورد این مشکلات منجر به استفاده از جایگزین‌های شکر شده است.