اسموتی های خوشمزه برای رفع گرسنگی رژیم لاغری!
شیر جو دو سر گرسنگی را رفع و عادات غذایی سالمی را سر لوحه میکند، شیر جو دوسرگزینه ای مناسب برای گیاه خواران است چراکه این یک محصول لبنی نیست و تهیه شده از جو میباشد.