اسنودن: درآمد فیسبوک از فروش اطلاعات خصوصی کابرانش است


اسنودن: درآمد فیسبوک از فروش اطلاعات خصوصی کابرانش است

 ادوارد اسنودن کارمند پیشین سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا در تویترش درباره فیسبوک چنین نوشت:- “فیسبوک درآمد زیادی از فروش اطلاعات خصوصی میلیون‌ها نفر از اعضای این شبکه اجتماعی دارد. و این فروش اطلاعات فراتر از انتظارات و پیش بینی های شماست”.
به گفته ادوارد اسنودن، نام کمپنی هایی که در گذشته کار جمع آوری اطلاعات خصوصی افراد را بر عهده داشتند «کمپنی های اطلاعاتی» می گذاشتند و امآنلاین فیسبوک در همین مسیر حرکت می کند و مالکان آن نمی توانند این موضوع را کتمان کنند.
به گفته اسنودن، فیسبوک جایگاه واقعی خود به عنوان یک شبکه اجتماعی را از دست داده است و تبدیل به یک منبع فروش اطلاعات خصوصی افراد شده است.