اشتراک افغانستان در نشست مسکو می‌توانست در روند صلح موثر واقع شود


اشتراک افغانستان در نشست مسکو می‌توانست در روند صلح موثر واقع شود

وحید مژده آگاه امور سیاسی تاکید می‌کند که نشست مسکو در صورت اشتراک نماینده دولت افغانستان، می‌توانست نگرانی کشورهای منطقه از رشد گروه داعش را کاهش داده و در روند صلح کشور موثر واقع شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ نشستی در پیوند به صلح افغانستان که روسیه آن را میزبانی خواهد کرد، قرار است در چهارم ماه سپتامبر در مسکو برگزار شود.

با آنکه روسیه در این نشست از کشورهای عمده منطقه ای، افغانستان، امریکا و حتی گروه طالبان برای اشتراک دعوت کرده اما دولت افغانستان و امریکا اعلام کرده اند که نمایندگان شان را در نشست مسکو نخواهند فرستاد.

وزارت خارجه افغانستان با اعلام عدم اشتراک نماینده اش دراین نشست، اشتراک گروه طالبان را نیز در نشست مسکو غیر ضروری خوانده است.

نشست مسکو در غیاب افغانستان و امریکا قرار است در حالی برگزار شود که این اواخر با وقوع چند دور گفتگوهای مستقیم امریکا با نمایندگان طالبان در قطر و افغانستان، امیدواری‌ها از گشایش گره صلح کشورنیز شدت گرفته است.

کارشناسان امور اما با ابراز بی باوری نسبت به نتایج مثبت گفتگوهای مستقیم امریکا با طالبان، برگزاری نشست مسکو درغیاب دولت افغانستان و امریکا را گره تازه فرا راه صلح کشور خوانده می‌گویند که دولت افغانستان یک فرصت موثر در پیوند به صلح را در نشست مسکو از دست خواهد داد.

وحید مژده کارشناس امور سیاسی در گفتگو با نویسنده وستر گفت که دولت افغانستان می‌توانست از نشست مسکو که تمام کشورهای منطقه که نقش موثری در روند صلح و جنگ افغانستان دارند در آن اشتراک خواهند کرد نگرانی این کشورها از رشد گروه داعش را برطرف نموده و حمایت آنها از روند صلح کشور را نیز جلب کند.

آقای مژده گفت که دولت افغانستان از اشتراک در نشست مسکو درحالی سرباز می زند که گروه طالبان براساس دعوت رسمی روسیه در این نشست اشتراک نموده و حمایت‌های منطقه ای نیز جلب خواهد کرد.

به باور وی، عدم اشتراک امریکا در نشست مسکو  با وجود آنکه ایالات متحده سال گذشته نیز از حضور در نشست مشابه در مسکو سرباز زده و حتی با پرتاب مادر بمب‌ها در اچین ننگرهار، آن را تخریب و بی اهمیت کرد، زمینه ساز رشد بی باوری کشورهای منطقه نسبت به نیات امریکا در افغانستان می‌باشد.

این کارشناس سیاسی تاکید کرد که موضع گیریهای اخیر امریکا از جمله نشست های مستقیم نمایندگان این کشور با گروه طالبان و پشتیبانی از روند صلح افغانستان این باور را در منطقه تقویت کرد که ایالات متحده به دنبال تامین صلح با هر ابزاری در افغانستان است، اما عدم اشتراک این کشور در نشست های منطقه ای مرتبط به صلح افغانستان، کشورهای منطقه را بیشتر از پیش نسبت به حضور امریکا حساس خواهد کرد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر