اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر با راه اندازی فاز دوم شیلات اندیکا
سرپرست جهاد کشاورزی اندیکا گفت: با راه اندازی فاز دوم شیلات این شهرستان، برای ۱۵۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد.