اظهارات سرمربیان تیم‌های ملی آلمان – مکزیک
سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال آلمان و مکزیک در نشست نیوزی پس از بازی پاسخگوی سوالات نیوزنگاران بودند.