اظهارات نتانیاهو یک نمايش جديد از سوی مقامات رژيم غاصب اسرائيل است
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اظهارات نتانیاهو یک نمايش جديد از سوی مقامات رژيم غاصب اسرائيل است که ارزش پرداختن ندارد.