اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به حضور بازرسان آژانس انرژی اتمی در دانشگاه‌ها + فیلم
پیش از ظهر امروز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی دراعتراض به حضور بازرسان آژانس انرژی اتمی در دانشگاه‌ها تجمع کردند.