اعزام تیم دوچرخه سواری خراسان جنوبی به رقابت‌های کشوری
رییس هیئت دوچرخه سواری خراسان جنوبی گفت: تیم دوچرخه سواری استان به رقابت‌های کشوری اعزام خواهند شد.