اعزام تیم پینگ پنگ نونهالان پسر خراسان جنوبی به رقابت های کشوری
تیم پینگ پنگ استان به رقابت های کشوری طرح هوپس اعزام شد