اعضای کمیسیون‌های انتخابات پس از برکناری ممنوع‌الخروج شدند


اعضای کمیسیون‌های انتخابات پس از برکناری ممنوع‌الخروج شدند

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که دوازده عضو برکنارشده کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی به شمول روئسای آن، ممنوع الخروج شده‌اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ دادستانی کل کشور گفته که این اقدام با هدف بررسی اتهام‌های مطرح شده علیه آن‌ها از جمله سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای گرفته شده است.

در نیوزنامه دادستانی کل آمده:”دوازده تن از اعضای پیشین کمیسیون‌‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی، به‌شمول رؤسای شان؛ ممنوع الخروج‌ گردیده اند.”

نیوزنامه افزوده:”لوی ثارنوالی وستری اسلامی افغانستان برای بررسی قضیه‌ای که از سوی ارگان کشفی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی رؤسا و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به این اداره مواصلت ورزیده است، هیئتی را توظیف نموده است.”

دادستانی کل گفته که هیئت مؤظف به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی های همه‌جانبه، دوازده تن از اعضای ‌پیشین کمیسون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به‌شمول رؤسای هر دو نهاد؛ ممنوع الخروج ساخته است.

در نیوزنامه آمده است:”ادارۀ لوی ثارنوالی وستری اسلامی افغانستان اطمینان می‌دهد که قضیه‌ را عادلانه و منصفانه در روشنایی احکام قانون به‌گونۀ بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی نموده؛ متکی بر اسناد، شواهد و مدارکی که از طرف نهاد ها و افراد در جریان تحقیق به‌ دسترس هیئت مؤظف قرار گیرد در مورد مسولیت و عدم مسولیت تصمیم قانونی اتخاذ و از نتایج آن در حدود احکام قانون اطلاع رسانی و با مردم عزیز شریک می‌گردد.”

گفتنی است که ریاست وستری کشور، شام امآنلاین سه‌شنبه (۲۳ دلو) اعلام کرد که اعضای هر دو کمیسیون انتخابات بعد از امضای قانون جدید انتخابات توسط اشرف غنی، رئیس وستری افغانستان معزول محسوب می‌شوند.

مسوولیت پیش‌برد امور کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان تا تعیین اعضای جدید به دبیرخانه‌ این کمیسیون‌ها سپرده شده است.

اعضای کمیسیون درست زمانی معزول می‌شوند که تاکنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی که ۲۸ و ۲۹ میزان امسال برگزار شده بود، اعلام نشده است.

نویسنده وستر- کابل