اعضای کمیسیون انتخابات از سوی مجلس استجواب می‌شوند


اعضای کمیسیون انتخابات از سوی مجلس استجواب می‌شوند

اعضای کمیسیون انتخابات و رییس اداره ثبت احوال نفوس را در پیوند به نگرانی‌ها از احتمال تقلب گسترده در انتخابات آینده از سوی مجلس استجواب شده اند.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان درنشست امآنلاین چهار شنبه (۲ جوزا) مجلس، پس از نگرانی نمایندگان در مورد چگونگی روند توزیع شناسنامه و روند ثبت نام رای دهندگان در کشور، گفت که اعضای کمیسیون انتخابات و رییس اداره ثبت احوال نفوس در نشست آنلاین شنبه آینده مجلس فراخوانده شده اند.

آقای ابراهیمی افزود، انتخابات یک پروسه ملی است و باید مطابق به قانون اساسی و اراده مردم برگزار شود. او تاکید کرد که حکومت مکلف است تا زمینه اشتراک مردم را در روند انتخابات فراهم سازد.

رییس مجلس با اشاره به ادعاهای تقلبی که از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود گفت: “انتخابات آینده باید طوری برگزار شود که ما شاهد یک جنجال تازه در پیوند به انتخابات نباشیم.”

با این وجود، برخی نمایندگان مجلس از احتمال تقلب گسترده و دخالت حکومت در روند انتخابات ابراز نگرانی داشتند.

محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده مردم قندهار در مجلس گفت: “حدود ۴ میلیون تذکره جعلی از سوی حکومت در ولایت‌های مختلف توزیع شده و حکومت می‌خواهد این ۴ میلیون تذکره را ثبت فهرست رای دهندگان کرده و با استفاده از آن نماینده‌های دلخواه خود را به پارلمان آینده بفرستد.”

آقای لالی گفت که بر اساس آمارها تا هنوز ۲۶ هزار نفر در روند ثبت نام رای دهندگان شرکت کرده اند؛ اما کمیسیون ارقام ثبت نام شوندگان را ۲ میلیون نفر اعلام کرده است که خود نمونه بارز از جعل است.

منورشاه بهادری نماینده مردم هرات در مجلس نیز گفت که اشترک رای دهندگان در انتخابات آینده پارلمانی بسیار اندک خواهد بود زیرا تیم های ثبت نام و توزیع تذکره هنوز در ولسوالی‌ها به کارش آغاز نکرده است.

آقای بهادری گفت: “مجلس باید از حکومت، سفارت امریکا و دفتر اتحادیه اروپا بپرسد که هدف شما از برگزاری انتخابات چیست؟ اگر انتخابات از طریق آرأی مردم باشد پس چرا برای تأمین امنیت مراکز ثبت نام رأی دهندگان و توزیع شناسنامه‌ها اقدام نمی‌کنند.”

عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ نیز گفت: “اسنادی وجود دارد که در بعضی ولایات از یک تا سه هزار شناسنامه به گونه غیابی در دست‌رس یک تعدادی از نمایندگان قرار گرفته است.”

آقای رحمانی افزود که مسوولان توزیع شناسنامه و کمیسیون انتخابات به این افراد اطمینان داده اند که در مناطق آنان، کسی رسیده نمی‌تواند و زمان کافی هم نیست لذا شما این شناسنامه‌ها را خانه پوری کنید.”

به گفته او، شماره مسلسل استیکر هم ازسوی کارمندان کمیسیون فروخته می‌شود و به گونه مثال به این افراد گفته می شود که از شماره ۲۵۵۵ تا استیکر شماره ۳۵۵۵ مربوط شما می‌شود.”

او همچنین خاطر نشان کرد که مسئولین ادارات از زیر دستان شان شناسنامه‌های اصلی شان را گرفته اند.

جعفر مهدوی نماینده مردم کابل نیز گفت که ریاست وستری در کار کمیسیون دخالت می‌کند و این مساله به نگرانی جدی مردم مبدل شده است.

آقای جعفری افزود، اختلافات برخی کمیشنران با ارگ ریاست وستری نمونه کوچکی از دخالت‌های ارگ و شورای امنیت در کار کمیسیون انتخابات است. به گفته او، تعینات مقامات نظامی و ملکی به مداخله ریاست وستری انجام می‌شود تا بتواند تقلب را در انتخابات آینده رقم بزند.

این نمایندگان از مجلس خواستند که جلو مداخلات و تلاش ارگ ریاست وستری برای مهندسی کردن انتخابات آینده پارلمانی را از همین اکنون بگیرد وگرنه نتایج انتخابات پر از تقلب مورد قبول مردم نخواهد بود.

عبدالله امینی- نویسنده وستر