اعضای کمیسیون انتخابات در یکی از نشست‌های آینده مجلس حاضر می‌شوند


اعضای کمیسیون انتخابات در یکی از نشست‌های آینده مجلس حاضر می‌شوند

رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که اعضای کمیسیون انتخابات در یکی از نشست‌های آینده این مجلس برای پاسخگویی حاضر می‌شوند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالرئوف ابراهیمی در نشست امآنلاین دوشنبه (۱۳ حمل) این مجلس گفت که پس از عدم حضور اعضای کمیسیون انتخابات در نشست آنلاین شنبه این مجلس، با وزیر دولت در امور پارلمانی تلفونی صحبت کرده و مراتب اعتراض خود را بیان داشته است.

آقای ابراهیمی تصریح کرد که وزیر دولت در امور پارلمانی از حضور اعضای کمیسیون انتخابات در نشست آنلاین چهار مجلس اطمینان داده است.

نمایندگان مجلس از چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ابراز نگرانی دارند و به همین دلیل اعضای کمیسیون انتخابات را در نشست آنلاین شنبه این مجلس استجواب کرده بودند؛ اما اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از حضور در آن نشست ابا ورزیدند.

عدم حضور اعضای کمیسیون انتخابات با واکنش تند مجلس مواجه شد.

عبدالرئوف ابراهیمی در نشست آنلاین شنبه مجلس گفت: “متاسفانه اعضای کمیسیون انتخابات با عدم حضور شان در مجلس افکار عامه را مخدوش ساخته و مسوولیت اش را ادا نکرده و خلاف قانون اساسی به حق مشروع مردم افغانستان تمکین نکرده است”.

آقای ابراهیمی گفته بود که اعضای کمیسیون انتخابات مطلق العنان نیستند که به هیچ کسی به ویژه به مجلس پاسخگو نباشد.

او گفته بود که کمیسیون انتخابات ظرفیت و تعهد برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ندارد و با این وضعیت نمی تواند انتخابات سالم برگزار کند.

به گفته او، اگر کمیسیون انتخابات به مشوره‌ها و پیشنهادات مجلس نمایندگان در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی گوش ندهد، تجربه تلخ انتخابات ریاست وستری گذشته تکرار خواهد شد و کشور بار دیگر به بحران خواهد رفت.

اعضای کمیسیون انتخابات؛ پیش از این نیز چندین بار به مجلس نمایندگان دعوت شده اند؛ اما از حضور و پاسخگویی به نگرانی‌های نمایندگان خود داری کرده اند.

اما؛ مجلس تاکید دارد که بر بنیاد قانون اساسی کشور، کمیسیون انتخابات در پیوند به عملکردش در روند انتخابات به این مجلس پاسخگو بوده و عدم حضور آنان در نشست های مجلس بی احترامی به صلاحیت‌های قانون اساسی مجلس است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر