اعضای یک گروه ۱۴ نفری شبکه حقانی در خوست بازداشت شدند


اعضای یک گروه 14 نفری شبکه حقانی در خوست بازداشت شدند

ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌گویند که ماموران این اداره در چندین عملیات، اعضای یک گروه ۱۴ نفری شبکه حقانی را در  ولایت خوست بازداشت کرده اند.

در نیوزنامه ارسالی ریاست عمومی امنیت ملی به نویسنده وستر آمده است که این ۱۴ تروریست در چندین عملیات نیروهای قطعات خاص این ریاست بازداشت شده اند.

نیوزنامه افزوده:”نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی طی چندین عملیات، گروه چهارده نفری شبکه حقانی را که مصروف فعالیت‌های تروریستی و ماین‌گذاری در مربوطات ولایت خوست بودند، بازداشت نمودند”.

براساس معلومات منبع، این تروریستان اعتراف کرده اند که به دستور قوماندان رحمت‌الله در فعالیت‌های ترور افراد و اشخاص در نقاط مختلف ولایت خوست سهم فعال داشتند.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور تاکید کرده که این تروریستان همچنان به دستور قوماندان رحمت‌الله در حمله بالای ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا نیز اشتراک داشتند.

تروریستان شبکه حقانی و طالبان در تابستان سال جاری، با راه اندازی حملات تهاجمی و گروهی چندین بار به ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا حمله کردند و حتی توانستند برای چند آنلاین کنترول این ولسوالی را به دست بگیرند.

پس از راه اندازی عملیات گسترده نظامی، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توانستند با وارد کردن تلفات سنگین به تروریستان، کنترول این ولسوالی را دوباره به دست گیرند.

نویسنده وستر- کابل