افتتاح رسمی باشگاه وستر در بافق
فرماندار بافق از افتتاح اشگاه وستر در این شهرستان نیوز داد.