افتتاح سه دره از هفت دره سافاری پارک قزوین
سه دره از هفت دره سافاری پارک قزوین با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح شد.