افتتاح طرح‌های عمرانی در جزیره کیشبا حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور چندین طرح عمرانی و گردشگری شامل مرکز تحقیقات محیط زیست جزیره کیش، کارخانه بتن کیش، مجتمع مسکونی هوشمند، هتل پنج ستاره، ایستگاه پمپاژ آب، سامانه‌های هوشمند مدیریت شهری و … در جزیره کیش افتتاح شد.