افتتاح فاز دوم مرکز نگهداری کودکان زیر ۱۴ سال در صدرا
فاز دوم مرکز نگهداری کودکان زیر ۱۴ سال مرکز امیر علی در شهر صدرا به بهره برداری رسید.