افتتاح ۳۵ طرح کشاورزی همزمان با سفر رئیس جمهوری به آذربایجان غربی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از بهره برداری ۳۵ طرح کشاورزی همزمان با سفر رئیس جمهوری کشورمان به استان نیوز داد.