افراد متهم به فساد از فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان حذف شوند


افراد متهم به فساد از فهرست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان حذف شوند

دیدبان شفافیت افغانستان از نهادهای انتخاباتی می‌خواهد تا افراد متهم به فساد و قانون شکن را از فهرست نهایی کاندیدان مجلس نمایندگان حذف کنند.

به گزارش نویسنده وستر؛ دیدبان شفافیت افغانستان، امآنلاین پنجشنبه (۱۱ اسد) در یک نشست نیوزی در کابل،‌ حمایت خود را از بیرون کشیدن نام افراد متهم به فساد از فهرست کاندیدان مجلس نمایندگان را اعلام کرد.

 به گفته مسوولان این نهاد با وجود افراد فاسد در پارلمان، ایجاد یک اداره سالم، عرضه خدمات بهتر، افزایش عواید، امنیت و ثبات در کشور ناممکن است.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت گفت: “تعداد زیادی از اعضای کنونی و نامزدان ولسی جرگه در غصب زمین، اعمال نفوذ در تعیینات ارشد نظامی و ملکی، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، استخراج غیرقانونی معادن، چپاول عواید ملی، لت و کوب منسوبین ملکی و نظامی، ایجاد ترس و ارعاب میان مردم و در ادامه و گسترش ناامنی در کشور دخیل اند.”

آقای افضلی بیان داشت که از اعضای مجلس نمایندگان توقع می‌رفت تا از مردم نمایندگی صادقانه کرده، قوانین سخت گیرانه مبارزه علیه فساد را ایجاد کنند و نظارت جدی و موثر از عملکرد حکومت انجام دهند اما باالعکس نمایندگان مانع مبارزه علیه فساد شدند و خود به بزرگترین فاسدین بدل شده اند. در همین حال یک تعداد از مفسدین مشهود می‌خواهند از طریق راه یافتن به مجلس نمایندگان از مصونیت پارلمانی استفاده کنند.

آقای افضلی افزود: “در صورتی که افراد متهم به فساد کاندیدای انتخابات ۱۳۹۷ ولسی جرگه باشند، مردم به پروسه انتخابات اعتماد نمی‌کنند. این افراد با استفاده از ایجاد ترس و ارعاب، خریدن رای و تقلب در انتخابات به پارلمان راه افتاده اند و با همین روش‌ها می‌خواهند مجدد داخل پارلمان شوند.”

به گفته وی،‌ حکومت باید زمینه برابر رقابت انتخاباتی را برای تمام نامزدان فراهم سازد و این امری است که زورمندان از آن طریق راه یافته نمی‌توانند.

گفتنی است اخیرا حکومت افغانستان کمیسیون ویژه را تحت ریاست رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و عضویت نهادهای امنیتی ایجاد کرده است. به اساس طرزالعمل این کمیسیون ویژه، ادارات امنیتی مکلف اند تا اطلاعات موثق که مبین رهبری و یا عضویت اعضای کنونی مجلس نمایندگان و کاندیدان انتخابات ۱۳۹۷ مجلس نمایندگان در گروه‌های مسلح غیرمسوول باشد، و یا در غصب اموال عامه دخیل باشند را شریک نماید.

دیدبان شفافیت می‌گوید که با وجود تهیه طرزالعمل کاری و انجام بیشتر از ده جلسه، کمیسیون ویژه قادر به تهیه لست افرادی که باید از لیست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ حذف شوند نشده است.

آقای افضلی بیان داشت: “بنا به اطلاعات ما نهادهای امنیتی همکاری لازم را با کمیسیون ویژه در عرصه شریک سازی اطلاعات افراد متهم به عضویت در گروه های مسلح غیرمسول و غصب دارایی های عامه نمی‌کنند.” او افزود که این اطلاعات با پول مردم افغانستان جمع آوری شده است و نهادهای امنیتی باید از این فرصت استفاده کرده و این اطلاعات را برای منافع عمومی مردم افغانستان استفاده کنند.

دیدبان شفافیت از تمامی نخبگان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، حکومت و جامعه جهانی خواست تا امکانات لازم از جمله اطلاعات موثق را در اختیار کمیسیون ویژه قرار داده و از تصامیم آن حمایت کنند.

این نهاد همچنان از رهبری حکومت وحدت ملی و شورای امنیت ملی خواست تا جلسه فوق العاده­‌ای را برگزار و به تمامی ادارات نظامی و ملکی هدایت داده شود تا تمامی همکاری های لازم از جمله شریک ساختن اطلاعات موثق را به کمیسیون ویژه انجام دهند.

دیدبان شفافیت همچنان از کمیسیون ویژه خواست با در نظر داشت اصل بی طرفی، صداقت، ایمانداری تمامی شکایات شهروندان و اسنادی که از سوی ادارات امنیتی به آنها سپرده می‌شود را بررسی نموده و تصمیم عادلانه و منصفانه بگیرند تا این که افراد فاسد دیگر به مجلس نمایندگان راه نیابند و اعتماد مردم افغانستان به انتخابات و مردم سالاری اعاده شود.

نویسنده وستر- کابل