افزایش ابر در ارتفاعات غربی مازندران از امشب
آسمان مازندران امروز صاف تا نیمه ابری از شب با افزایش ابر در ارتفاعات غربی استان همراه با بارش پراکنده باران و برف خواهد بود.